משאבי אנוש טפסים נהלים דיני עבודה מתנות לעובדים פרסום דרושים צור קשר  
 

הגבלת חופש העיסוק של עובד 

עובדים רבים חותמים בתחילת עבודתם על הגבלות תעסוקה אצל מעביד אחר או בעסק מתחרה לאחר סיום יחסי העבודה עם המעביד.במקרים רבים בתי הדין לעבודה
פירשו באופן מצמצם את הגבלת חופש העיסוק של העובד משום שהגבלת חופש העיסוק נוגדת את טובת הציבור ואת המדיניות הדוגלת במשק תחרתי וחופשי.
חופש העיסוק של העובד הינה זכות הקבועה בחוק יסוד חופש העיסוק ולפיכך רק בנסיבות מיוחדות ניתן יהיה להגביל את חופש העיסוק של העובד.
בית הדין לעבודה קבע כי יש לאזןבין חופש העיסוק של העובד לבין הגנה על קניינו הרוחני של המעסיק. לכן,בנסיבות מסויימות ניתן להגביל עובד
מלמסור סודות מסחריים השייכים למעביד במיוחד במקרה בו המעסיק השקיע משאבים מיוחדים בהכשרת העובד ובעקבות זאת העובד אף התחייב לעבוד אצלו תקופה מינימלית כלשהי. לעומת זאת במקרה בו העובד רכש את ידיעותיו במהלך העבודה הרגילה , לא  ניתן להגביל את העובד מלעשות שימוש בידיעות אילו. בנוסף לכך יש לבחון אם העובד קיבל תמורה מיוחדת עבור ההתחייבות מצדו שלא להתחרות במעסיקו לאחר סיום יחסי העבודה (פס"ד צ'ק פוינט)
אך מעבידים מנועים מהגבלת התחרות בשוק רק לשם הגנה על עצמם מהתחרות העסקית. לכן,על המעביד להוכיח את קיומו של אינטרס לגיטימי במניעת התחרות.
מכאן נובע שבית הדין ייאשר את הגבלת חופש העיסוק רק אם ההגבלה סבירה ומגינה על האינטרסים של העובד והמעביד.

אילן קמינצקי, עו"ד, דיני עבודהמשאבי אנוש | סקר שכר | פורום משאבי אנוש | גיוס עובדים | חברות השמה הייטק | ספר לחבר | צור קשר | לימודי אנגלית | מנהל עסקים