משאבי אנוש טפסים נהלים דיני עבודה מתנות לעובדים פרסום דרושים צור קשר  
 
 
קליטת עובדים לחברה
 
1.       כללי
 
1.1     יחידת משאבי אנוש אחראית על קליטת העובדים לחברה בהתאם לצורכי החברה.
 
1.2     הליכי הגיוס והקליטה של כלל העובדים בחברה יהיו זהים, למעט השינויים המתחייבים מאופי כל תפקיד, כמפורט בהמשך.
 
 
2.       המטרה
 
          מטרת נוהל זה הנה לפרט הנחיות לקליטת עובדים לחברה.
 
 
3.       העברת דרישות לכ"א ואיתור מועמדים
 
3.1     מנהל המעוניין לגייס עובד חדש לחברה, ישלח ליחידת משאבי אנוש בקשה לגיוס עובד, שתכלול פירוט בדבר דרישות ותיאור התפקיד.
 
3.2     יחידת כוח אדם תבדוק אפשרות איוש המשרה מול התקן המאושר. במידה ולא קיים תקן יש לקבל אישור מיוחד מהמנכ"ל לאיוש המשרה.
3.3     במקרה של דרישות לגיוס עובדים חדשים תבוצע פנייה ע"י יחידת משאבי אנוש לחברות כ"א/חברות השמה/ OUTSOURCING .
 
 
4.       מיון וקבלה
 
 
4.1     המועמד יישלח לראיון בפני המנהל הממונה שבכפיפותו יעבוד.
היה, ובתום הראיונות יאשר המנהל הממונה את התאמתו של המועמד ואת נכונותו לקבלו לתפקיד, תמשיך יח' משאבי אנוש בתהליך הגיוס.
 
4.2     מועמדים שנמצאו מתאימים, ישלחו ע"י יחידת משאבי אנוש לבחינה במכון חיצוני, או למבדק פנימי בהתאם לתפקיד.
 
4.3     ההחלטה בדבר קבלת העובד לעבודה תישקל לאור נתוניו האישיים, תוצאות הבחינות, הבדיקות וההמלצות שנאספו במהלך תהליך המיון, כולל התרשמות מהראיונות.
 
4.4     מבדק נוסף לבעלי תפקידים מיוחדים
 
          בעלי תפקידים מיוחדים בהם נדרשת רמת אמינות גבוהה במיוחד, ייבדקו במבדקים נוספים עפ"י החלטת החברה (מבחנים גרפולוגים, בדיקה ביטחונית וכו').
 
4.5     מועמד שנבחר כמתאים לעבודה בחברה, יזומן לראיון אישי ע"י יחידת כוח אדם ויוסבר לו תפקידו, תנאי העסקתו והדרישות למשרה אליה הוא מועמד.
 
4.6     הגורם מכוח אדם המראיין את המועמדים, יעמוד במהלך הראיון על כישוריהם האישיים וכן יבדוק את המסמכים הנדרשים לגיוס העובד לחברה, לרבות תעודות המעידות על השכלה והכשרה לתפקיד (לרבות רשיונות עפ"י העניין).
 
4.7     האחריות לחתימת החוזה עם המועמד (נושאי שכר), תחול על מנהלת משאבי אנוש, בתאום עם הסמנכ"ל הממונה.
4.8     לאחר קבלת החלטה בדבר קביעת השכר הסופי שנקבע למועמד, יוזמן המועמד ליח' משאבי האנוש לצורך חתימת חוזה העסקה וקליטתו בחברה.
 
 
5.       קליטת העובד
 
5.1         בעת קביעת תאריך תחילת העבודה, תעביר מנהלת משאבי אנוש הודעה לגורמים הבאים בחברה להערכות לקליטת העובד:

                  
5.1.1     מנהל לוגיסטיקה
לטיפול בנושאי: ביפר, טלפון סלולארי, מיקום המשרד כולל ציוד
וריהוט מלא.
 
5.1.2     מערכות מידע
לטיפול ב: פתיחת הרשאות, מחשב נייח, מחשב נייד וציוד נלווה.

5.1.3     מנהל רכב (במידת הצורך)
לטיפול ברכב לעובד ודיבורית.

5.1.4     רווחה
לצורך הדרכת עובד חדש.

5.2     ביום תחילת ההעסקה, יגיע העובד ליחידת משאבי אנוש לקבלת "תעודת עובד" וכן הסברים מפורטים ומדויקים בדבר נוהלי ההחתמה הנהוגים בחברה.
 
 
 
 
7.       אחריות
 
          האחריות לקיום נוהל זה חלה על מנהל משאבי אנוש והממונים הישירים בהקשר לעובדיהם.


משאבי אנוש | סקר שכר | פורום משאבי אנוש | גיוס עובדים | חברות השמה הייטק | ספר לחבר | צור קשר | לימודי אנגלית | מנהל עסקים