משאבי אנוש טפסים נהלים דיני עבודה מתנות לעובדים פרסום דרושים צור קשר  
 

פיצויי פיטורין 

תקנות פיצויי פיטורים מחייבות לכלול את הרכיבים הבאים משכר העבודה במסגרת הפיצויים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.
רכיבי שכר עבודה יחושבו כתוספת שאינה מזכה בפיצויים כאשר המעביד יוכיח כי התשלום היה מותנה בתנאי או במצב- אם לא מתקיים התנאי או משתנה המצב – התשלום חדל.
בין רכיבי השכר הנחשבים כתוספת שאינה מזכה בפיצויים: שווי שימוש ; גילום שווי שימוש ; עמלות – לצורך חישוב הפיצויים שמגיעים לעובד ששכרו כולל עמלות,
מחשבים את משכורת הבסיס האחרונה בתוספת הממוצע של שיעורי עמלות שקיבל העובד במשכורתו במשך 12 חודשי עבודתו האחרונים;
 משכורת 13 – לא נכללת כרכיב הנכלל בפיצויי פיטורים; מענק – אם המענק הי מותנה בדבר מה, הוא לא יכלל בחישוב פיצויי הפיטורים. אם המענק לא היה מותנה,
הוא יחשב כחלק משכר היסוד המשמש לחישוב פיצויי פיטורים; אחזקת רכב המשולמת כהחזר בגין כיסוי הוצאות הרכב של העובד, לא תיחשב כחלק מהשכר לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
אם יוכח כי תשלום זה היה למעשה חלק משכרו הרגיל של העובד, הוט יכלל בחישוב הפיצויים; שעות נוספות – אינן נכללות בחישוב פיצויי הפיטורים .
 זאת, גם אם מדובר בתוספת שעות נוספות גלובלית (כאשר העובד ביצע שעות נוספות בפועל). אך אם  מדובר בתוספת פיקטיבית (העובד קיבל תוספת שעות נוספות כאשר
בפועל הוא לא  עבד כלל בשעות נוספות) רכיב זה יחושב כחלק משכר היסוד המזכה בפיצויים; דמי הבראה לא יחושבו כחלק משכר היסוד לצורך חישוב פיצויי פיטורים
גם אם שולמו מדי חודש (בתנאי שהם משקפים תשלום דמי הבראה אמיתי ולא פיקטיבי); תוספת משמרות – בחישוב פיצויי הפיטורים יכלל השכר ששולם לעובד
בעד שעות העבודה במשמרת לילה, רק בגובה השכר הרגיל ללא תוספת העבודה במשמרת לילה.

אילן קמינצקי, עו"ד, דיני עבודהמשאבי אנוש | סקר שכר | פורום משאבי אנוש | גיוס עובדים | חברות השמה הייטק | ספר לחבר | צור קשר | לימודי אנגלית | מנהל עסקים