משאבי אנוש טפסים נהלים דיני עבודה מתנות לעובדים פרסום דרושים צור קשר  
 

תשלומים הפטורים ממס הכנסה ודמי ביטוח לאומי

ישנם מצבים שבהם תשלומים של מעסיק לעובד יהיו חייבים בתשלום מופחת או אף פטורים לחלוטין ממס ההכנסה ומדמי ביטוח לאומי.
על-פי הפסיקה המשפטית, תשלומים שניתנו לעובד כפיצוי נזיקי על עוגמת נפש אינם חייבים במס הכנסה. על-פי פסיקה זו, רק תשלומים במסגרת יחסי עובד-מעביד 
חייבים במס, בעוד שתשלומים שניתנו עבור פיצויים נזיקיים לעובד אינם בכלל יחסי עובד-מעביד ולכן פטורים ממס הכנסה, מכיוון שתשלום זה אינו נכלל בהגדרת הכנסה החייבת
מס לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה.
בתביעות אחרות, נקבע כי תשלומים מסוימים של המעביד שאינם במסגרת יחסי עובד-מעביד, יהנה העובד מתשלום מס מופחת עליהם.
הקושי בסיווג תשלום כחייב במס מלא / מופחת / פטור נובע מהגדרות מרחיבות בפקודת מס הכנסה.
לפי חוק ביטוח לאומי, הכנסות מרווח הון או הכנסות שאינן מתקבלות לפי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי.
לכן הכנסות בשל פיצויי נזיקין או בשל רווחי הון  יהיו פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי.
הפרשי נטל המס כולל דמי ביטוח לאומי, יכולים לקטון משיעור מרבי של 49% מס כולל משוקלל ל- 25% מס או אף לפטור מלא מכל מס ודמי ביטוח.
זאת,בהתאם לסיווג התשלומים ששילם המעביד לעובד.
מצב זה, עלול ליצור ניגוד עניינים בין העובד למעביד: אם העובד משלם מס מלא המעביד נהנה מהוצאה מוכרת מלאה. כאשר העובד משלם מס מופחת של 25%
או יהיה פטור ממס, תשלומים אלו עשויים שלא להיות מוכרים כהוצאות מוכרת למעביד.

אילן קמינצקי, עו"ד, דיני עבודהמשאבי אנוש | סקר שכר | פורום משאבי אנוש | גיוס עובדים | חברות השמה הייטק | ספר לחבר | צור קשר | לימודי אנגלית | מנהל עסקים